shotayıs5tytuıı kopya_edited.jpg

var varanın, sür sürenin, destursuz bağa girenin zopa yemesi çok olur. o yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan. heybenin gözünden camuz danası düştü. eşeğe binip deveyi kucağına alan ağalar, bu da mı yalan? vaktiyle biz dört kardaş idik. her türlü özür bizde mevcut idi: kör, topal, sağır, çolak. o kadar zengin idik ki üf üf allah, sivri külah, geçmez paradan başka bir şeyimiz yoktu. o kadar malımız var idi ki hesabını ancak allah bilirdi. âlemin malı evimizin önünden geçer, içinde bir osuruklu danadan başka bir şeyimiz yoktu. zır zır avara idik. avaralıktan günümüz geçmezdi.ben dedim ki 'gidelim bir keklik avı yapalım.' geçmez paramızı aldık, tüfekçinin yanına vardık. tüfekçinin üç tüfeği var; ikisi kırık birinin çakmağı yok.geçmez parayı verdik, çakmağı yok tüfeği aldık. yüksek bir dağın başına av için çıktık. sağır kulağını yere verdi, dinlemeğe başladı. 'ne o bre?' diye sordum, 'kulağıma keklik sesi geldi' dedi.kör kardaş dedi ki, 'ben kekliği gördüm, taşın başına çıkmış oturuyor. tüfeği bana verin, nişan alayım.' tüfeği köre verdik, nişan aldı, tetiği çekti, tüfek tıkıladı, keklik taştan aşağı düştü. topal koşa koşa kekliğe seyirtti. çolak, kekliği kesti. çıplak koynuna koydu, kaçtı, kova kova tuttuk, kekliği elinden aldık.eve geldik. evde üç kazanımız vardı. ikisi kırık, birisinin dibi yok. dibi yok kazana kekliği koyduk. altmışımız çalı çekti, yetmişimiz altını yaktı. kekliği üç gün üç gece pişirdik. dördüncü gün ekmeği yok sofrayı yere attık. elimiz gördü ise ağzımıza bir lokma dahi girmedi.

 

 

SHOT, sahne sanatlarını yaratan dilleri ayırt etmeksizin kullanarak, çoğu tek seferlik interaktif performanslar tasarlayan alternatif bir projedir. Burada alternatif olarak bahsedilen klasik performatif üretim ve sunum süreçlerinden ayrışan yeni bir yazım, prova, performans ve seyir ilişkisi arayışıdır. Oyunun çıkış noktasına mekânı yerleştirerek, yalnızca sanatçı ve teknisyenleri değil, izleyicileri de ritüelistik deneysel bir yolculuğa dahil eder; anlık etkileşimler üzerinden seyircinin pasif rolünü katılımcı bir tavra dönüşmeye teşvik eder.

 

Bağımsız bir kolektif olan SHOT, tamamıyla sanatçı inisiyatifinde, sponsor ya da bütçe kaygısı gütmeden elde varolanı dönüştürmeyi ve farklı bir tanımla yeniden kullanıma sunmayı hedefler. Projeler avant-garde sirk ve müzik gösterilerinde olduğu kadar teknik alanlarda da profesyonel olarak çalışan bir ekip tarafından hayata geçirilir.

 

Uygulama alanının belirlenmesinin ardından mümkün olan en az prova ve ön hazırlık ilkesiyle yola çıkılır ve proje dahilinde bir araya gelmiş sanatçı, teknisyen ve izleyicilerin odaklanma, doğaçlama, ritim ve anlık etkileşim becerilerine dayanan filmatografik performanslar ve/veya geçici yerleştirmeler yaratılır. Oyun yazımı; ön hazırlık sırasında birkaç farklı kalemden çıkmakla beraber, kurgu çerçevesi ve anlık diyalog pratikleri korunduğu sürece, katılımcıları seçimlerinde özgür bırakır. Müdahalelerin kurgusu, seyir alanını bir foruma dönüştürerek durağan izleyiciyi, bir aradalığın kutlandığı aktif bir deneyime katılmaya davet eder.

"Oyunu, kurulum sürecinde mekan ve oyuncular arasında yaratılan bir diyalog; geçici, özel bir iletişim ortamı olan performans esnasında ise seyirciyle beraber gerçekleştirilen bir kutlama olarak görüyoruz.

 

Bol prova ve tekrar ile ortaya çıkan sportif ve arızasız sunum hedeflerine odaklanmak yerine; canlı performansı, çizilmiş çerçeve içinde anlık etkileşimlere azami yer açacak bir ritüele dönüştürmek üzerine çalışıyoruz. Dolayisiyla oyunları çok az sayıda veya sadece tek bir kez oynuyoruz.

 

Mekan ve izleyicinin rolleri uzerinden yola çıkarak; yalnızca son ürüne değil yazım, kurulum; oyun yaratım süreçlerine de hiyerarşik açıdan eşdeğer veriyoruz. Bu açıdan seyircinin izledigi şey, haftalarca prova edilerek temizlenmiş rutinlerin, dikizci konumuna düşürulen seyirci karsisindaki adaletsiz bir sunumu olmaktan çıkıyor. Aksine önceliği kurguya ve karşılıklı iletişime verebilmek için, izole edilmiş alanlari ortadan kaldıran bir yaklaşım ile fiziksel ve düşünsel anlamda oyuna katılmayı teşvik eden, cesaretlendirici bir çatı oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Evet."